Tryg skolestart

Postmappe

Alle indskolingselever har en postmappe til meddelelser fra skolen til hjemmet. Gør det gerne til en vane, at se eller spørge til mappen hver dag. De større elever laver en aftale med klasselæreren om hvordan de opbevarer posten. Nye elever får udleveret en postmappe. Mistes denne indkøber man selv en ny.