Tryg Skolestart

Mega- og minimakker

For at give vores nye elever i 0. Klasse en tryg og god start på deres skolegang, bliver de knyttet sammen med en elev fra enten 8. eller 9. Klasse, der skal ”passe på” de nye skolebørn.

1. skoledag i august: Der er tradition for, at 0.klasse kommer med en buket blomster til deres nye klasse første skoledag. Megamakker står 1. skoledag og byder velkommen i aula til sin minimakker og familien. 9.kl. viser hvor der er garderobe. Blomsterne sættes i vand og sættes ind på plads i 0.kl. Herefter går 9. kl. med ud i skolegården sammen med minimakker.

Morgenlæsning: Når der er morgenlæsning, læser megamakker højt for sin minimakker. Det skal være en højtlæsningsbog/kapitelbog , som hvert makker- par har stående i 0.kl.

10 frikvarteret: De første 14. dage i det nye skoleår hentes 0.kl. nede i deres egen klasseværelse af megamakker og følges ud til frikvarter. Megamakker sørger for at minimakker får 10-mad med ud og husker jakken. Når det ringer ind, sørger megamakker for at minimakker kommer ind og får skoene af.

Juleklippedag: Både 0. og 9.kl. pyntes op – klippedagen foregår i 0.kl.

Idrætsdag i forbindelse med pædagogiske dage foråret: Mega og minimakker er på samme idrætshold.

Teaterugen: Så vidt mulig er mega- og minimakker sammen på teaterhold.

Afslutning for 9.kl: Minimakkere laver et farvelbrev/blomst/ting/symbol som overrækkes sidste skoledag- som “tak for hjælpen”.