Tryg Skolestart

Overgang

Midt i november inviteres forældre til en samtale med det formål at give de kommende “skolespirer” den bedste start. Til samtalen deltager skoleleder, SFO-leder og børnehaveklasseleder. Her fortæller forældrene om deres barns ressourcer og eventuelle udfordringer.

I januar besøger personalet fra “Skolespirerne” og vores børnehaveklasseleder børnehaverne. Børnenes kontaktpædagog, der kender børnenes ressourcer blandt de jævnaldrende, står for dette overleveringsmøde. Besøget afsluttes gerne med en rundvisning i børnehaven af børnene, så vi får hilst på hinanden.