Livet på skolen...

Anderledes dage

Fagdage:
Her kan eleverne fordybe sig i et enkelt fag sammen med deres faglærer og der kan ofte også blive tale om ture ud af huset. Skemaet er ændret.
Se skemaet omkring fagdage efter kalenderen.

Klasselærerdage:
Dage hvor klasserne sammen med deres klasselærer beskæftiger sig med anderledes ting for at styrke de sociale sammenhold i klasserne. Skemaet er ændret.

Lejrskole:
Skolen tager af sted på lejr, hvor vi som udgangspunkt bytter skole med en anden friskole. På denne måde holdes udgifterne nede, men der må påregnes en forældrebetaling i forhold til forplejning og kørsel. Lejrskolen er som regel placeret i de 3 dage (2 overnatninger) op mod Kristi Himmelfartsdag.

Studieture:
Skolens 8. klasse tager en tur til København, når skolens andre klasser er på lejrskole. Her vil der være en mindre egenbetaling til mad, men ellers er turen dækket af skolepengene. 9. Klasse tager på en udlandsrejse i starten af skoleåret. Her er der afsat et beløb pr. elev til turen gennem skolepengene. Der kan dog aftales i forældregruppen at man ønsker at gå ud over beløbet, hvis man ønsker andet, end det fastsatte beløb kan dække. Herudover går overskuddet fra julemarkedet til 9. Klasses udlandstur.

Sidste skoledag 9. klasse:
Den sidste dag inden 9. Klasse går på læseferie, står klassen for dagens program. Dette aftales i samarbejde med klasselærer og skolens ledelse. Det er vigtigt for skolen, at det bliver en god dag for alle – både afgangselever, skolens andre elever og ansatte.

Grillfest, emneuge og afslutningskoncert med musikskolen:
I ugen op til sommerferien holder vi en emneuge, der skifter tema fra år til år. Grillfesten finder sted torsdag aften kl. 17 hvor forældre og andre kan se, hvad eleverne har beskæftiget sig med. Ca. kl. 18 går vi til bords, hvor grillen vil være tændt. Alle medbringer selv mad og der vil være mulighed for at købe drikkevarer på skolen. Musikskolens elever underholder under spisningen.

Julemarked og julekoncert med musikskolen:
Der afholdes en juleaktivitetsdag i december. Til de faste traditioner på denne dag hører Luciaoptoget. Der vil være forskellige værksteder, hvor man vil have mulighed for at fremstille julegaver, dekorationer, konfekt, mv. Ind imellem kan man mødes i cafeen, hvor man kan hygge sig med mad og drikke. Musikskolens elever underholder med musik i cafeen igennem dagen. Dagen finder sted første lørdag i december og skal regnes som en del af undervisningen. Til gengæld har børnene fri den følgende mandag.

Teateruge:
Hvert år har vi en teateruge, hvor emnerne er koncentreret om drama og musik. Ugen afsluttes med en forestilling og fest om aftenen for elever, familier og andre pårørende. Områdets børnehaver, plejehjem og bedsteforældre inviteres til generalprøve om formiddagen.

Translokation:
I forbindelse med afslutningen for 9. Klasse holdes der translokation. Her vil der blive mulighed for at bestille mad og spise sammen med klassens elever, forældre og lærere. Klassens lærere giver eleverne et par ord med på vejen videre i livet og eleverne får udleveret deres afgangsbeviser.

Juleafslutning:
Før juleferien afsluttes der med julehygge i klasserne og gudstjeneste i Sall kirke. Forældre m.fl. er meget velkomne til at deltage.