Forpligtelser og forventninger

Forældre

Fri fra undervisning:
Når der er tale om enkelte dage giver i besked til klasselæreren. Er der tale om flere dage skal skolelederen underrettes. Vælger man at tage eleven ud fra skolen for fx at tage på ferie eller lign. er det forældrenes ansvar at eleven indhenter det forsømte. I den forbindelse kan det selvfølgelig være hensigtsmæssigt at tale med elevens lærere om lektier m.m. i perioden, men lærerne er ikke forpligtigede til at kunne fortælle dette i detaljer, da der jo til tider opstår ting i løbet af en skoledag, man kan blive nødt til at forholde sig til.

Besøg på skolen:
Forældre er altid meget velkomne til at komme og overvære undervisningen. Vi vil dog gerne, om i vil give besked i forvejen, så vi evt. kan inddrage jer i undervisningen. Det bliver dermed en mere naturlig oplevelse for både jer og børnene. Forældre og andre er også altid meget velkomne til morgensang – her behøves ingen varsel.

Sygdom:
Ved sygdom eller andet fravær gives der besked til kontoret om morgenen. Der kan indtales besked på skolens telefonsvarer, hvis ingen skulle tage telefonen. Der kan ligeledes skrives en besked på tavlen under ”beskeder skole / hjem”. Hvis vi mangler en elev, som vi ikke har hørt fra, kontaktes hjemmet i løbet af dagen. Herudover bruges elevens kontaktbog til beskeder mellem skole og hjem.

Transport:
Det kan være praktisk, at vi kan sætte nogle børn i bilen og køre dem på biblioteket eller andre steder, men det er et stort ansvar at køre rundt med andres børn. Derfor skal vi have jeres tilladelse til at transportere jeres børn, inden vi gør det.

Forsikring:
Når man har over 100 børn samlet et sted, vil der til tider kunne ske uheld. Da de fleste børn i dag har en ulykkesforsikring gennem familiens forsikring, har skolen ikke tegnet en sådan til børnene. Erfaringen fortæller også, at dette blot giver stridsspørgsmål ved forsikringsselskaberne, hvis barnet både er tegnet privat og i skolen. Det er dermed forældrenes ansvar at eleven har tegnet en ulykkesforsikring.

Forældreforventninger:
Frijsendal Friskole forventer, at forældre aktivt og loyalt tager del i livet og fællesskabet omkring skolen. Hertil hører at forældrene:

 • Er medlemmer af skolekredsen
 • Møder op til generalforsamlingen
 • Kommer til fællesarrangementer som f.eks. juleaktivitetsdag og grillfest.
 • Møder op til forældremøder og skole/hjem-samtaler
 • Deltager i de to arbejdslørdage pr. skoleår – en om foråret og en om efteråret
 • Hjælper med hovedrengøring af eget barn klasseværelse samt garderobe 
 • Orienterer sig via diverse nyhedsbreve pr. mail ( tilmelding sker via skolens intrasystem eller mail til skolens kontor)
 • Læser med sit barn 15 min. hver dag (0.-3. kl.)
 • Orienterer sig om lektier via lektiebog eller lektiekalender på nettet.
 • Sørger for barnet møder undervisningsparat om morgenen; herunder at skoletaske og madpakke er pakket. Desuden passende tøj til dage med idræt.
 • Respekterer at kontakt med klasselærer/lærer sker på hverdage senest kl. 20.00

Frijsendal Friskole tilstræber direkte og personlig kommunikation mellem forældre og ansatte omkring den enkelte elevs trivsel og læring i hverdagen.

Forældrerengøring:
For at vi kan skabe en god friskole, har vi brug for forældrenes kræfter til at hjælpe med hovedrengøringen. Det drejer som om at gøre hovedrent i eget barns klasseværelse og stå for at barnets garderobe også bliver rengjort. Herudover har hver klasse et faglokale eller lign. man også står for hovedrengøringen af. Vi opfordrer til at man laver et socialt arrangement ud af at mødes omkring rengøringen Det er forældrerepræsentanterne fra de forskellige klasser, der koordinerer hovedrengøringen.

Arbejdslørdage:
Der afholdes et par gange om året arbejdslørdage, hvor det forventes at alle giver en hånd med. Det er væsentligt for skolens økonomi og ikke mindst trivsel, at I, forældre, er med til at give en hånd med ved forskellige praktiske gøremål. Der vil som oftest være et hav af mulige opgaver, hvor ens egne spidskompetencer kan komme i spil. Vi kan dog ikke alle være her på en gang, og derfor er det også muligt at byde en på andre opgaver i løbet af året. Til koordination af arbejdsopgaverne bruger vi systemet “Opgaver der samler” der er udviklet til netop vores skole.

Forældremøder / skole-hjem samtaler:
Vi anser det for vigtigt, at forældre og lærere får snakket sammen om hvordan det går, hvad vi lærere laver med børnene i skolen og hvordan forældrenes opfattelse er af tingene, og derfor har vi altid en løbende dialog.  Det kan dog være godt at have helt faste rammer, så man er sikker at komme omkring de forskellige perspektiver omkring eleverne og derfor afholder vi et forældremøde i starten af skoleåret, hvor lærerne fortæller om årets gang. Her ud over vil der være 2 skole hjem samtaler i løbet af året.