• slide

  Elever der tør

  tage ansvar

 • slide

  Faglig udfordring

 • slide

  Sammenhold og

  fællesskab

 • slide

  Kreativ udfoldelse

 • slide

  Lærer-elev interaktion

Interesseret i at
blive elev?

- Klik her!

Velkommen

Vores vision er at danne unge mennesker, der tør tage ansvar og favne verden


Som en lokal forankret skole ser vi os selv som et trygt alternativ til de stadigt større og centraliserede skoler.
På Frijsendal Friskole vægter vi nærvær i hverdagen, og her oplever eleverne det stærke fællesskab på
tværs af klasserne. Eleverne får plads til at træde ud af den brede flok og være sig selv. Vi mener, at
det er vigtigt, at børnene får tid og plads til at være børn.


Vi vil gerne skabe et musisk og kreativt miljø med høj faglighed, hvor vores elever udfordres og dannes.
Vi ønsker at klæde hvert eneste barn på til et liv som et helt menneske, der forfølger sine drømme.
Vi vil gøre vores elever klar til livet.


Velkommen til Frijsendal Friskole

Kerneværdier

Musisk læringsmiljø

På Frijsendal Friskole får eleverne plads til at udfolde sig og udleve deres kreative drømme.

Høj faglighed

Undervisningen på Frijsendal Friskole skal via en høj faglighed styrke elevernes videbegær og nysgerrighed.
Vi niveaudeler undervisningen, når det giver mening.


Trygge rammer

Når eleverne starter i 0. klasse, får de en ‘megamakker’ fra de større klasser. På den måde lærer eleverne hinanden at kende på tværs af klasserne, og skoledagen bliver mere tryg.

Nærvær og fællesskab

En vigtig del af vores identitet er den daglige, fælles morgensang, hvor der gives informationer, fejres fødselsdage, og hvor eleverne kan komme til orde.

Læs mere