Frijsendal Friskole har et
musisk og kreativt miljø med høj faglighed,
hvor vi udfordrer hinanden

Giv dit barn en god uddannelse til livet. Sammen skaber vi de helt rigtige betingelser og rammer for læring

FRIJSENDAL FRISKOLE

Vi insisterer på et kreativt musisk læringsmiljø med høj faglighed

Vi klæder dit barn på til et liv som et helt menneske, der forfølger sine drømme.
Vi gør vores elever klar til livet.

På Frijsendal Friskole spiller musik en stor rolle. Vi oplever, at musikundervisning kan mange ting. Ud over at vores elever lærer at spille og synge, er det med til at styrke selvværd og sociale kompetencer. De yngre elever styrkes i deres rytmeforståelse, hvilket kan hjælpe dem i stavetræningen.
Vores musikundervisning varetages af lærere, der brænder for musikken og ofte selv spiller sammen med eleverne – det er mesterlæreprincippet. Hver morgen starter vi med morgensang med, sange fra den danske sangskat. Fra 0. klasse til 6. klasse er musik obligatorisk og fra 7. klasse kan musik vælges som valgfag. Hvert år sætter vi halvanden uge af til at lave musical, hvor eleverne selv skriver teaterstykket og selv spiller musikken. Vi har vores egen musikskole, og vi afholder koncerter til jul og op til sommerferien.
På Frijsendal Friskole mener vi, at det er vigtigt at give vores elever mulighed for faglig fordybelse. Derfor har alle fag på skemaet en fagdag, hvor man kan gå i dybden med et bestemt emne og hvor man har mulighed for at komme ud af huset og opleve verden. Dette giver vores elever en indsigt i, hvordan ting hænger sammen, og hvorfor det vigtigt at tilegne sig denne viden.
På Frijsendal Friskole mener vi, at det er vigtigt, at børn bliver set og hørt, samtidig med at de kan indgå i et fællesskab. Dette øver vi bl.a. til vores daglige morgensang, hvor alle voksne og børn hver dag har mulighed for at komme til orde. Vi er ret stolte over at en elev i 0. klasse kan tage ordet i en forsamling med 200 mennesker bestående af elever fra 0. – 9. klasse, lærere og forældre og samtidig føle sig helt tryg i dette. Vi mener, at det er en rigtig god gave at give vores elever med på vejen.

Vi vil gerne danne unge mennesker, der tør tage ansvar for dem selv, deres medmennesker og deres omverden.

Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven enhver friskole “at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen”.

På Frijsendal friskole har vi valgt, at eleverne som en naturlig del af deres skolegang afslutter med at tage folkeskolens afgangsprøve.

Selvom afgangsprøve i udvalgte fag ikke på tilstrækkelig måde kan være dækkende for indholdet af et 10-årigt skoleliv på Friskolen, anser vi det for vigtigt, at vore elever kommer ud med de samme formelle forudsætninger, som gælder for undervisningen i den danske folkeskole. Samtidig ved vi, at eleverne har mange andre og vigtigere kompetencer med sig i rygsækken, når de forlader friskolen. Kompetencer og færdigheder, der ikke umiddelbart lader sig måle, eller som kan gøres til genstand for statistiske sammenligninger, men som rent menneskeligt giver eleverne større livskompetencer.

Disse personlige kompetencer omfatter ansvarlighed og tillid til sig selv og andre,samt rummelighed og respekt overfor andre. For at bevidstgøre eleverne om disse mindre målbare værdier, er det besluttet, at eleverne afslutningsvis skiver opgave i faget projekt, om hvor og hvordan, de selv har gjort en forskel på friskolen. Disse opgaver vil også fremadrettet blive brugt i evalueringen af skolens undervisning.

UDTALELSER

Forældre og deres børn siger 😇

01.

What is the loop of Creation? How is something from nothing?

One way to announce or promote a certain new product or special event is perhaps through creativity.

02.

When you enter into any new area of science it bends

All users on MySpace will know that there are millions of people out there. Everyday besides so many people.

03.

Looking for great ways to decorate great way

The beauty of astronomy is that anybody can do it. From the tiniest baby to the most advanced beauty.

04.

The high cove page defines the individual event perhaps through hardship.

One way to announce or promote a certain new product or special event is perhaps through hardship.

05.

The Centers for Disease Control & Prevention (CDC)

Philosophy is considered a science but it is difficult to say, when one has to compare with an ordinary science.

06.

Many people has the notion that enlightenment

When you type the website name on your address bar, a simple yet classy homepage of the website unfurls right before.
Afspil video

Teateruge

Afspil video

Årets loppemarked

Afspil video

Præsentationsvideo

LIVETS GANG ...

Frijsendal Friskole

The book follows Jazmine, a partially deaf teen, as she discovers family secrets, finds her voice and navigates her way through a hearing world. For girls aged 10-13. (Some heavy themes, sensitively handled.)
 

Tilmelding & venteliste

Frijsendal Friskole er for alle, der kan tilslutte sig vores værdier, og sammen med friskolens andre forældre og medarbejdere vil skabe de bedste rammer for børnenes skolegang. At være en del af skolen er et aktivt tilvalg og som betyder meget for børnene.

Tilmelding & venteliste

Frijsendal Friskole er for alle, der kan tilslutte sig vores værdier, og sammen med friskolens andre forældre og medarbejdere vil skabe de bedste rammer for børnenes skolegang. At være en del af skolen er et aktivt tilvalg og som betyder meget for børnene.

OPSLAGSTAVLEN

Det sker på Friskolen

Historier om skolen

Friskolen i medierne

Februar 2021

På Frijsendal Friskole gør man klar til første skoledag midt i Corona

 På mandag er det første dag i førskolen for mange børn i Favrskov Kommune. 15 af dem skal starte på Frijsendal Friskole i Sall, hvor SFO- og skolespirer-leder Marie Hoeg Agerbæk er ved at gøre klar, så godt som det er muligt. 
 

02.

When you enter into any new area of science it bends

All users on MySpace will know that there are millions of people out there. Everyday besides so many people.

Februar 2018

“Som barn bliver jeg tit hjulpet. Nu hjælper jeg lidt tilbage.”

Elever fra Frijsendal Friskole laver mad til de ældre på det lokale plejehjem. “Det skal være ekstra godt, når der er andre, som skal spise vores mad,” siger én af drengene fra 6. klasse.
 

04.

The high cove page defines the individual event perhaps through hardship.

One way to announce or promote a certain new product or special event is perhaps through hardship.