ANTAL ELEVER

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal

  • Samlet elevtal pr. 05-09-2012: 130 elever
  • Samlet elevtal pr. 31-03-2013: 131 elever