Bliv elev hos os

Optagelse

Ansøgning om optagelse kan hele året rettes til skolens ledelse.

En friskole er i modsætning til en folkeskole ikke forpligtiget til at modtage alle de elever, der måtte ønske at gå på skolen. I skolekredsen har vi et ønske om at bevare den lille skole med begrænsede klassestørrelser. Derfor kan vi ikke give nogen garanti for optagelse, og det er derfor også en god ide at skrive børnene ind i god tid før skolestart.
Skolelederen godkender optagelsen indenfor de rammer som bestyrelsen fastlægger.

En forudsætning for optagelsen er at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag og aktivt tager del i skolens liv. Det er endvidere en forudsætning, at familien er medlem af skolekredsen.

I forbindelse med indskrivningen skal der betales et depositum. Det betales i 2 rater: Første rate på 500 kr. betales, når familiens første barn skrives op til friskolen. Anden rate på 2000 kr. betales, når familiens første barn starter i skole. De 2000 kr. tilbagebetales, når familens sidste barn forlader friskolen. Der kan dog fradrages for udestående skolepenge, bortkomne bøger m.v.

Hvis en klasse er fyldt, men man ønsker at stå på venteliste er dette gratis. De 500 kr. der indbetales ved indskrivning og bekræftigelse af plads på skolen tilbagebetales ikke, hvis familien fortryder og framelder barnet igen før skolestart.

I forbindelse med indskrivningen udfyldes formularen “Ansøgning om optagelse”, som findes under menupunktet “Om skolen”.