• slide

  Elever der tør

  tage ansvar

 • slide

  Faglig udfordring

 • slide

  Sammenhold og

  fællesskab

 • slide

  Kreativ udfoldelse

 • slide

  Lærer-elev interaktion

Interesseret i at
blive elev?

- Klik her!

KlasseskemaerMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:000. KLASSE0. KLASSEMUSIK0. KLASSE0. KLASSE
3: 09:00‒ 09:450. KLASSE0. KLASSE0. KLASSE0. KLASSE0. KLASSE

4: 10:10‒ 10:550. KLASSE0. KLASSEBILLEDKUNST

0. KLASSEIDRÆT
5: 10:55‒ 11:400. KLASSE0. KLASSEBILLEDKUNST

0. KLASSEIDRÆT
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25MATEMATIK

MATEMATIK

0. KLASSE

MATEMATIKFORTÆLLING

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANGMORGENSANGMORGENSANGMORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00DANSK
DANSK

BILLEDKUNST

DANSKMATEMATIK

3: 09:00‒ 09:45DANSK

DANSK

BILLEDKUNST

MUSIKMATEMATIK

4: 10:10‒ 10:55MATEMATIK

NATURTEKNIK

DANSK

IDRÆT

DANSK

5: 10:55‒ 11:40MATEMATIKNATURTEKNIK

DANSK

IDRÆT

DANSK

6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25HISTORIE

MATEMATIK

ENGELSK

RELIGION

FORTÆLLING


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00DANSK DANSK DANSK BILLEDKUNST DANSK
3: 09:00‒ 09:45DANSK DANSK DANSK BILLEDKUNST

DANSK
4: 10:10‒ 10:55IDRÆTMUSIK
NATUR/TEKRELIGIONMATEMATIK
5: 10:55‒ 11:40IDRÆTENGELSKNATUR/TEKHISTORIEMATEMATIK
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25MATEMATIK MATEMATIKMATEMATIKDANSKFORTÆLLING

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00DANSKNATUR/TEKBILLEDKUNSTDANSKDANSK
3: 09:00‒ 09:45DANSK NATUR/TEKBILLEDKUNSTDANSKDANSK
4: 10:10‒ 10:55DANSKIDRÆT MATEMATIKDANSKMATEMATIK
5: 10:55‒ 11:40RELIGIONIDRÆT MATEMATIKHISTORIEMATEMATIK
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25MUSIKENGELSKENGELSKMATEMATIKFORTÆLLING

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANGMORGENSANG MORGENSANG MORGENSANGMORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00NATUR/TEKVÆRKSTEDDANSKRELIGIONVÆRKSTED
3: 09:00‒ 09:45NATUR/TEKVÆRKSTEDDANSKHISTORIEVÆRKSTED
4: 10:10‒ 10:55MATEMATIKPROJEKTENGELSKDANSKMATEMATIK
5: 10:55‒ 11:40MATEMATIKPROJEKTENGELSKDANSKMATEMATIK
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25DANSKDANSKMATEMATIK.MUSIKFORTÆLLING
8: 13:25‒ 14:10ENGELSK SVØMNING
9: 14:10‒ 14:55

SVØMNING


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANGMORGENSANGMORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00DANSKVÆRKSTEDTYSKDANSKVÆRKSTED
3: 09:00‒ 09:45DANSKVÆRKSTEDTYSKDANSKVÆRKSTED
4: 10:10‒ 10:55PROJEKTMATEMATIKMATEMATIKENGELSKDANSK
5: 10:55‒ 11:40PROJEKTMATEMATIKMATEMATIKENGELSKDANSK
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25ENGELSKNATUR/TEKMUSIKHISTORIEFORTÆLLING
8: 13:25‒ 14:10MATEMATIKNATUR/TEK SVØMNINGRELIGION

9: 14:10‒ 14:55

SVØMNING


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANG MORGENSANGMORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00MATEMATIKMATEMATIKMUSIKPROJEKTENGELSK
3: 09:00‒ 09:45MATEMATIKMATEMATIKMUSIKPROJEKTHISTORIE
4: 10:10‒ 10:55ENGELSKDANSKIDRÆTNATUR/TEKDANSK
5: 10:55‒ 11:40ENGELSK

DANSKIDRÆTNATUR/TEKDANSK
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25DANSKDANSKRELIGIONMATEMATIKFORTÆLLING
8: 13:25‒ 14:10DANSKTYSKTYSK

9: 14:10‒ 14:55

MATEMATIK


MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANGMORGENSANGMORGENSANGMORGENSANGMORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00DANSK

MATEMATIK
ENGELSKDANSKFYSIK
3: 09:00‒ 09:45DANSK

MATEMATIK
ENGELSKDANSKFYSIK
4: 10:10‒ 10:55TYSKDANSKHISTORIEMATEMATIK
BIOLOGI
5: 10:55‒ 11:40TYSKENGELSKHISTORIEMATEMATIK

BIOLOGI
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25FOKUS
TYSKGEOGRAFIDANSK
8: 13:25‒ 14:10PROJEKT

MATEMATIKVALGFAG
IDRÆT
9: 14:10‒ 14:55PROJEKT


VALGFAG
IDRÆT

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANGMORGENSANG MORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00IDRÆTDANSKDANSKGEOGRAFITYSK
3: 09:00‒ 09:45IDRÆTDANSKDANSKGEOGRAFITYSK
4: 10:10‒ 10:55MATEMATIKENGELSKTYSKDANSKMATEMATIK
5: 10:55‒ 11:40MATEMATIKENGELSKRELIGIONDANSKMATEMATIK
6: 12:10‒ 12:40

7: 12:40‒ 13:25FOKUSHISTORIEFYSIKMATEMATIKBIOLOGI
8: 13:25‒ 14:10PROJEKT
SAMFUNDSFAGFYSIKVALGFAG
BIOLOGI
9: 14:10‒ 14:55PROJEKT

SAMFUNDSFAGENGELSKVALGFAGHISTORIE

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
1: 07:50‒ 08:15MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANG MORGENSANGMORGENSANG
2: 08:15‒ 09:00DANSK
MATEMATIKBIOLOGIENGELSKMATEMATIK
3: 09:00‒ 09:45DANSK
MATEMATIKBIOLOGIENGELSKMATEMATIK

4: 10:10‒ 10:55GEOGRAFIFYSIK

RELIGIONDANSK
DANSK
5: 10:55‒ 11:40GEOGRAFIFYSIK

TYSKDANSK
DANSK
6: 12:10‒ 12:40


7: 12:40‒ 13:25FOKUSENGELSKHISTORIEMATEMATIKTYSK
8: 13:25‒ 14:10PROJEKTIDRÆTSAMFUNDSFAGVALGFAG
TYSK
9: 14:10‒ 14:55PROJEKT
IDRÆTSAMFUNDSFAGVALGFAGFYSIK